aboutus
โพรไฟล์ QC
บริษัท Mebamy มีอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัยและเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและบนพื้นฐานของการพัฒนาและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ Skin Care ที่หลากหลายผลิตภัณฑ์การกระจายความเสี่ยงเริ่มก้าวหน้ามากขึ้น


การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีของผู้ใช้และกระบวนการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัท Mebamy มีอุปกรณ์ทดสอบขั้นสูงและปรับปรุงระบบการจัดการเราจะให้ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า!

รับรอง
รายละเอียดการติดต่อ